ANBI Verplichting Voorgaande Jaren

2021

De verslagen en rapporten van het boekjaar 2021.

Verslag activiteitenANBI Jaarverslag Help a Star Foundation 2021
Financieel verslag (inclusief balans)Jaarrekening Help a Star Foundation 2021
Staat van baten en lasten met toelichtingStaat van baten en lasten Help a Star Foundation 2021
Standaardformulier publicatieplicht ANBIFormulier publicatieplicht Help a Star Foundation 2021

Beleidsplan 2021 – 2025

Meerjarenplan 2021 – 2025: Help a Star Foundation beleidsplan 2021 – 2025