ANBI

De Stichting Help a Star Foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties en giften aan deze stichting mogen vermeld worden als aftrekpost bij de Belastingdienst.

Link naar officiële ANBI pagina

De ANBI pagina met de ANBI gegevens van de Stichting Help a Star Foundation staat hier:
https://www.helpastar.org/anbi

ANBI Status

Meer informatie over de ANBI status van de Stichting Help a Star Foundation is te vinden op dit adres: https://www.geef.nl/nl/doel/stichting-help-a-star-foundation/anbi

Het beleidsplan van de Stichting Help a Star Foundation kan daar worden gedownload.

Doelen van de Stichting Help a Star Foundation

  1. De stichting Help a Star Foundation heeft ten doel: een substantiële bijdrage te leveren om een betere wereld tot stand te brengen.
    • Wij zien een wereld waar elke persoon zijn/haar dromen kan realiseren en een beter leven kan leiden.
    • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  2. De stichting Help a Star Foundation tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
    • het inzetten op ontwikkeling en vooruitgang. We bieden via een scala aan benaderingen ondersteuning aan mensen van de wereld in moeilijke omstandigheden om ervoor te zorgen dat ze hun volledige potentieel kunnen bereiken.
    • Ons hoger doel is om een positieve impact te hebben op die mensen die we dienen, kansen te bieden en kennis te delen om de wereld een betere plek voor hen te maken.

Fiscaal / Belastingvoordeel

Omdat de stichting Help a Star foundation een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is kan uw donatie of gift onder voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Op de website van de belastingdienst staat hier meer informatie over. U kunt één van deze overeenkomsten periodieke gift in geld, in natura, met betalingsvolmacht uitprinten, ondertekenen, inscannen en naar ons e-mailen. Wij zullen deze dan ook ondertekenen en een kopie daarvan naar u terug sturen. Let op dat een periodieke gift in geld of natura voor de duur van minimaal vijf jaar moet zijn om in aanmerking te komen voor belastingaftrek.

ANBI Verplichtingen Voorgaande Jaren

De ANBI documenten en verslagen van de voorgaande jaren zijn te vinden op deze pagina: ANBI Verplichting Voorgaande Jaren van de Help a Star Foundation.