Projecten

De Stichting Help a Star Foundation voert verschillende projecten uit en heeft in het verleden ook verscheidene projecten uitgevoerd. Er worden ook nieuwe toekomstige projecten gepland.

Officiële projecten pagina

De projecten pagina van de Stichting Help a Star Foundation is hier te vinden: https://www.helpastar.org/projects

Overzicht van projecten van Help a Star

Een kort overzicht van een aantal van onze projecten:

  • Lesotho 2023 – Zwemlessen voor slechthorende en slechtziende kinderen in Lesotho. In oktober/november 2023 hebben een aantal kinderen in Lesotho zwemtraining ontvangen. Zo draagt Help a Star bij aan het voorkomen van verdrinkingen wereldwijd. Meer informatie over dit project is op deze pagina bij Geef.nl beschikbaar. Foto’s van dit project staan op de Lesotho 2023 foto’s pagina.
  • Suriname 2022 – Zwemlessen voor slechthorende en slechtziende kinderen in Suriname. Dit was een succesvol project dat in november 2022 in Suriname is gedaan ter voorkoming van verdrinkingen. Foto’s van de uitvoering van dit project zijn te zien op de Suriname 2022 foto’s pagina.
  • Swim For Life – Zwemlessen voor kinderen in Lesotho. In 2016 en 2017 zijn de oprichters van Help a Star naar Lesotho geweest en hebben beide keren zwemlessen voor een grote groep kinderen in Lesotho verzorgd. Dit was onderdeel van het Swim For Life International project.
  • Horse Power – Kansen voor arme jongeren met beperking

Een volledige lijst van de projecten van de Help a Star Foundation staat op de Help a Star projecten pagina. Hier is ook meer informatie over Help a Star en de uitgevoerde projecten te vinden.

Help a Star Project Foto’s

Foto’s van de laatste twee projecten die door de Stiching Help a Star Foundation zijn uitgevoerd:

Ons doel

Met elk van deze projecten verrijkt Stichting Help a Star het leven van kinderen. Sportactiviteiten gebruiken als middel om jongeren te begeleiden en te ontwikkelen. Het uiteindelijke doel is om kinderen de juiste tools te bieden en hun interesse te wekken om ambassadeurs voor de sport te worden terwijl ze de kost verdienen.